مشاوره رایگان لاناریا

پیگیری سفارشات

کاربران محترم با راه اندازی فروشگاه لاناریا برای پیگیری سفارشات خود میتوانید به پنل کاربری مراجعه کرده و مراحل سفارش خود را مشاهده کنید. درآنجا میتوانید موارد زیر را مشاهده نمایید:

در انتظار پرداخت

در حال انجام

در انتظار بررسی

تکمیل شده

لغو شده

مسترد شده